منو های دانشجویی  منو های دانشجویی 
 

شریف زاده معاون هماهنگی آموزش عالی مرکزآموزش نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش

در اصفهان اعلام کرد:

ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته فرهنگیان 17 خردادماه91 آغاز می شود.

شریف زاده  با شرکت درمجمع عمومی گروههای آموزشی مراکز تربیت معلم استان اصفهان که درمرکز تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا(س) پردیس خواهران درتاریخ 91/2/27 برگزار گردید طی سخنان مبسوطی به روند شکل گیری دانشگاه فرهنگیان پرداخت .ایشان گروههای آموزشی را به عنوان حلقه اتصال نیازهای آموزشی و تدوین محتوا برشمردند و نقش این گروهها  رادر بروز آمد کردن منابع آموزشی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برشمردند. شریف زاده تأکید کرد طرح تبدیل مدرسین مراکز تربیت معلم به اعضاء هیأت علمی تهیه شده و انشاءالله برای تصویب بزودی در دستور کار هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان قرار می گیرد.معاون هماهنگی آموزش عالی در ادامه با توجه به پذیرش 25000 دانشجوی متعهد خدمت درمقطع کارشناسی پیوسته ودر 16 رشته برای خدمت در آموزش و پرورش، به این مهم اشاره نمودند که ثبت نام کاردانی به کارشناسی در دوره ناپیوسته در 14 رشته مصوب نیز از 17 خرداد ماه 91 آغاز می گردد .شریف زاده تأکید کرد قرار براین شده است در هر استان در پردیس خواهران وبرادران مسوولیت تربیت دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان را برعهده گیرد که در استان اصفهان پردیس برادران شهید باهنر و پردیس خواهران فاطمه زهرا(س) این مهم را به انجام می رسانند وسایر مراکز استان نیز تحت پوشش پردیس های مذکور به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حسن محسنی

مسوول روابط عمومی